MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – LECZENIE W KLINICZNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ W CENTRUM HIPERBARYCZNYM CONCEPT

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół zaburzeń ruchu oraz postawy wynikających z uszkodzenia rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego o różnorodnej i wieloczynnikowej etiologii. Jest to tzw. „pojęcie parasolowe” – czyli pojęcie, które obejmuje grupę zespołów neurologicznych powstałych na skutek uszkodzenia układu nerwowego na wczesnym etapie rozwoju ale mogących w znacznym stopniu różnić się obrazem klinicznym dziecka.

Pierwsze objawy zazwyczaj obserwują sami rodzice – występują m.in. trudności w karmieniu, nerwowość, nadwrażliwość dziecka na bodźce, apatia, mała spontaniczność ruchowa czy opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Problemy, które wymagają dodatkowej diagnozy to zaburzenia słuchu, wzroku, niepełnosprawność intelektualna jak również występowanie zaburzeń napadowych o charakterze padaczkowym. Powstałe uszkodzenie nie pogłębia się z biegiem lat – wraz z rozwojem dziecka mogą natomiast nasilać się objawy kliniczne.

Czynnikiem, który  w największej ilości przypadków ma wpływ na wystąpienie mózgowego porażenia dziecięcego jest niedotlenienie.

Leczenie w komorze hiperbarycznej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym przyspiesza proces reedukacji psychoruchowej poprzez właściwe dotlenienie komórek nerwowych oraz zmniejsza stany zapalne. Komora Hiperbaryczna ma znaczący wpływ na:

 • zwiększenie metabolizmu komórek oraz zmniejszenie ich apoptozy
 • złagodzenie stresu oksydacyjnego
 • poprawę funkcji mitochondriów zarówno w neuronach jak i komórkach glejowych
 • zwiększenie ilości komórek macierzystych

Na całym świecie przeprowadzane są badania, które mają na celu wykazanie działania komory hiperbarycznej  na poprawę funkcjonowania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Badania w 2014r. obejmowały dzieci w wieku 1-17 lat. Badacze stwierdzili znacznie większą poprawę zdolności poruszania w grupie dzieci korzystającej z Hiperbarii tlenowej. Poprawa nastąpiła również w aspekcie codziennego funkcjonowania – rodzice zauważyli zwiększone możliwości samoobsługi, większą mobilność oraz polepszenie kontaktów społecznych.

Kolejne badania przeprowadzone w 2017 roku na grupie dzieci w wieku 5-14 lat wykazały, że dzieci korzystające z zabiegów w komorze hiperbarycznej w ciśnieniu 2ATA i z podaniem czystego tlenu medycznego przez 60 min, wykazały znaczną poprawę zarówno zdolności ruchowych, jak i ogólnego funkcjonowania w życiu codziennym w porównaniu do dzieci korzystających jedynie ze standardowej rehabilitacji ruchowej.

Brytyjski „The Telegraph” w 2006r., opisał przypadek chłopca imieniem Andrew, który był wtedy 8 lat po zakończeniu terapii tlenowej. Urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym, a po operacji jednego z jąder, znalazł się w tragicznym stanie zdrowia. Hiperbaria tlenowa była ostatnią nadzieją jego rodziny na poprawę stanu zdrowia, choć wtedy była to jeszcze nowatorska metoda terapii.  Zabiegi w komorze hiperbarycznej odbywali codziennie przez pół roku. Jak mówiła mama Andrew, Theresa, przed terapią  „ciało syna było powykręcane jak banan, nie miał kontroli nad żadnym z mięśni i był karmiony przez tubę.” Teraz określa go jako nową osobę, a sam nagłówek artykułu nosił nazwę „Hiperbaria tlenowa oddała nam nasze dziecko”.  Andrew zaczął rozumieć co się do niego mówi i zapamiętywać. Początkowo nie słabo widział, a teraz czyta, zna zasady matematyki i potrafi określić czas.

Szczególnie istotnym aspektem jest znaczne zmniejszenie spastyczności (nadmiernego napięcia mięśniowego) — o 50% u 94,78% pacjentów! Spośród nich 75,6% wykazuje trwałą poprawę w zakresie zmniejszenia spastyczności i lepszą kontrolę motoryczną. Rodzice, którzy zdecydowali się na zabiegi w komorze hiperbarycznej jako dodatkowej terapii dzieci, zgłaszają również pozytywne zmiany w bilansie mięśniowym i funkcjach intelektualnych!

Wszelkie przeprowadzone badania naukowe jednogłośnie potwierdzają, że komora hiperbaryczna w mózgowym porażeniu dziecięcym wpływa na:

 • regenerację układu nerwowego
 • redukcję stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego
 • mobilizację produkcji komórek macierzystych
 • poprawę dopływu krwi do mózgu
 • wzmocnienie układu immunologicznego
 • dotlenia cały organizm

A w efekcie:

 • zmniejsza wzmożone napięcie mięśniowe
 • zwiększa aktywność dziecka i zainteresowanie otoczeniem
 • polepsza umiejętność komunikacji z otoczeniem
 • zwiększa możliwości kontroli zwieraczy
 • wpływa pozytywnie na zdolności poznawcze, poprawia pamięć, zdolność koncentracji, rozumowanie i pojmowanie
 • wspomaga walkę z infekcjami bakteryjnymi i pasożytniczymi
 • ma wpływ na poprawę percepcji wzrokowej
 • poprawia jakość snu

PARAMETRY ZABIEGU:

 • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
 • Zastosowane ciśnienie 2ATA
 • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
 • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
 • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
 • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu!
 • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
 • TV- System Video

 

 1. Michalska A., Wendorff J., Boksa E., Wiktor P., Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne, Neurologia Dziecięca, Vol. 21/2012, nr 43
 2. Kowolik P., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria), Nauczyciel i Szkoła 2018/1, nr 65
 3. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/choroby-neurologiczne/141866,mozgowe-porazenie-dzieciece
 4. Shai E., Eshel B., How and why hyperbaric oxygen therapy can bring new hope for children sufferingfrom cerebral palsy – An editorial perspective, UHM 2014, Vol. 41, No. 2
 5. What’s the Evidence? Hyperbaric Oxygen Treatment for children with celebral palsy? Peninsula Cerebra Research Unit PenCRU Childhood Disability Research, July 2018
 6. https://www.cerebralpalsyguidance.com/cerebral-palsy/treatment/hyperbaric-oxygen-therapy/

Fizjoterapeuci Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie

Nr tel.  661 044 206

Zastosowanie hiperbarii tlenowej w mózgowym porażeniu dziecięcym:

https://centrum-hiperbaryczne.pl/89-mozgowe-porazenie-dzieciece

Zapraszamy do przeczytania o efektach naszych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym:

http://blog.centrum-hiperbaryczne.pl/category/2-mozgowe-porazenie-dzieciece/

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 176 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz