ZAMKNIĘCIE TĘTNICY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI OKA. LECZENIE W CENTRUM HIPERBARYCZNYM CONCEPT

Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki oka (central retinal artery occlusion – CRAO)  to dolegliwość, która charakteryzuje się zaburzeniem wzroku. U pacjentów dochodzi do ubytków w polu widzenia lub utraty wzroku z powodu powstałych zakrzepów i zatorów naczyń odpowiedzialnych za doprowadzanie krwi do oka.

Najczęstszą przyczyną zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki jest zator, pochodzący z tętnic szyjnych lub z zastawek serca, może go też spowodować zakrzep tworzący się bezpośrednio w tętnicy środkowej siatkówki.

Siatkówka jest  częścią oka odpowiedzialną za odbieranie bodźców wzrokowych. To światłoczuła błona o specyficznej budowie, znajdująca się wewnątrz gałki ocznej, na jej tylnej powierzchni. Siatkówka oka zużywa najwięcej tlenu na jednostkę masy w całym organizmie, w związku z czym jest bardzo wrażliwa na niedotlenienie.

LECZENIE W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

Siatkówka jest podwójnie zaopatrywana w krew. Fotoreceptory i nabłonek barwnikowy ukrwiony jest przez naczyniówkę, natomiast pozostałe warstwy przez tętnicę środkową siatkówki. Kiedy ta jest zablokowana, wewnętrzne warstwy siatkówki obumierają. Powoduje to utratę widzenia. Warstwy te mogą jednak otrzymać wystarczającą ilość tlenu poprzez dyfuzję z krążenia naczyniówkowego. W warunkach naturalnych 60% zapotrzebowania siatkówki na tlen pochodzi od naczyniówki, a w warunkach zwiększonego ciśnienia parcjalnego tlenu naczyniówka jest w stanie zapewnić 100% zapotrzebowania siatkówki na tlen! Dlatego też skuteczną i nieinwazyjną metodą leczenia są zabiegi w klinicznych komorach hiperbarycznych.

Pierwsze doniesienia o zastosowaniu komory hiperbarycznej w okulistyce pochodzą już z 1965 roku. Wszelkie przeprowadzone badania naukowe jednogłośnie potwierdzają, że komora hiperbaryczna pozytywnie wpływa na wzrok w przypadku zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki oka. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 1. Hadanny i wsp. dokonali oceny efektywności hiperbarii tlenowej. Obserwacją objęto 232 chorych z CRAO leczonych w latach 1999–2015 w Centrum Medycyny Hiperbarycznej w Tel Avivie. Zastosowano 90-minutową terapię hiperbaryczną o ciśnieniu 2-2,4 ATA 3 razy dziennie w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów CRAO, a następnie tylko raz dziennie. Dla grupy kontrolnej  wykorzystano podstawowe metody leczenia, tj. masaż gałki ocznej oraz leczenie farmakologiczne. Ostatecznie analizie końcowej, uwzględniając kryteria włączenia do badania poddano 128 pacjentów.  Wyniki końcowe wykazały, że:
  – średnia BCVA (najlepsza skorygowana ostrość widzenia) przy przyjęciu pacjentów wynosiła 2,14+/- 0,5, a po zastosowaniu leczenia w komorze hiperbarycznej zmniejszyła się do 1,61+/-0,78,
  – 67% badanych wykazało znaczącą klinicznie poprawę ostrości widzenia
  – u 2/3 pacjentów stwierdzono objaw „wiśniowej plamki”, objaw ten miał przełożenie na poprawę stanu w wyniku leczenia w komorze hiperbarycznj; większą poprawę ostrości widzenia zanotowano u pacjentów bez objawu „wiśniowej plamki” (86% vs. 57,6%)
   
 2. Menzel-Severing i wsp. W 2012 r. przeanalizowali wszystkie przypadki CRAO leczone w latach 1997-2010. W efekcie uzyskano grupę 51 pacjentów, u których terapia hiperbaryczna była dopełnieniem hemodylucji (jest to zabieg kontrolowanego pobrania krwi bezpośrednio przed operacją i podaniem płynów infuzyjnych w celu utrzymania objętości krwi i jej rozcieńczenia) oraz grupę kontrolną liczącą 29 osób, poddawanej tylko hemodylucji. Wyniki, jakie uzyskano podczas tej analizy są następujące:
  -w terapii złożonej wśród 38% pacjentów uzyskano średnią poprawę ostrości widzenia o 3 linie na tablicy Snellena (tablica służąca do oceny ostrości wzroku).

  – w grupie kontrolnej poprawę uzyskano tylko o 1 linię u pacjentów stanowiących tylko 17,9% grupy
   
 3. W 2017r. Soares i wsp. Opisali 2 przypadki pacjentów z CRAO – 61-letniej kobiety i 69-letniego mężczyzny – poddanych terapii hiperbarycznej. Pacjentka odbyła 8 zabiegów w komorze o ciśnieniu 2,4 ATA, uzyskując poprawę najlepszej skorygowanej ostrości widzenia do 1,0 wg tablicy Snellena (tablica składająca się z 11 linii liter o malejącym rozmiarze w kierunku od góry do dołu). Z kolei pacjent odbył 9 sesji w komorze hiperbarycznej pod ciśnieniem 2,4 ATA, a jego poprawa BVCA wynosiła 0,8. Ponadto, u obu pacjentów uzyskano normalizację przepływu krwi przez naczynia tętnicze siatkówki. 
 4. W innych doniesieniach naukowych czytamy, że Cope i wsp. opisali serię 11 przypadków CRAO, w których zastosowano leczenie w komorze hiperbarycznej w okresie między 2005 a 2009 rokiem. U 8 z tych pacjentów uzyskano poprawę widzenia, w 53% o 2 lub więcej linii na tablicy Snellena.

 

PARAMETRY ZABIEGU:

 • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
 • Zastosowane ciśnienie 2ATA
 • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
 • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
 • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
 • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu!
 • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
 • TV- System Video

Fizjoterapeuci Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie

Nr tel. 661 044 206

Zastosowania hiperbarii tlenowej:
https://centrum-hiperbaryczne.pl/

Odwiedź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 473 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz