Efektywność komory hiperbarycznej w ciężkim atopowym zapaleniu skóry u dzieci.

Atopowe zapalenie skóry (AZS, atopic dermatitis (AD)) jest chorobą skóry o alergicznym, przewlekłym i nawrotowym charakterze z okresami zaostrzeń i remisji. Cechą tej przewlekłej dermatozy jest charakterystyczna morfologia i lokalizacja zmian skórnych, uporczywy i nawracający świąd oraz lichenizacja skóry (zliszajowacenie). AZS zazwyczaj diagnozowane jest we wczesnym dzieciństwie, ponad 50% rozpoznań przypada przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Wiele czynników ma wpływ na występowanie tej choroby, a do najważniejszych należą: czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe jak i również udowodniono, że bardzo ważne są czynniki psychologiczne np. stres.

W literaturze jak do tej pory leczenie atopowego zapalnie skóry głównie opierało się na łagodzeniu objawów oraz eliminacji z otoczenia pacjenta zidentyfikowanych określonych alergenów, które powodują zaostrzenie zmian skórnych. Podstawowymi metodami leczenia jest farmakoterapia, a także odpowiednia pielęgnacja skóry emolientami (dermokosmetki). Nie każdy przypadek, a już zwłaszcza ciężki reaguje na leczenie tymi metodami. Dlatego też rozpoczęto poszukiwania nowych, skuteczniejszych terapii.

I tak tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) dzięki szerokiemu zastosowaniu w medycynie została użyta również w tym badaniu, aby ocenić efektywność komory hiperbarycznej u dzieci z AZS. Dostępna literatura pozwala nam zapoznać się z działaniem tlenoterapii w różnych dziedzinach medycznych między innymi takich jak: neurologia, po zabiegach chirurgicznych, nagła głuchota. Za pośrednictwem specjalistycznego sprzętu w postaci komory hiperbarycznej wykonuje się zabiegi terapeutyczne polegające na zastosowaniu 100% tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia (co najmniej 2 ATA) przez okres minimum 60 minut.

Cel badań:

Celem pracy była ocena skuteczności leczenia ciężkich przypadków AZS u dzieci metodą hiperbarii tlenowej (HBOT).

Materiały i metoda:

Do badania włączono 15 dzieci z ciężkim atopowym zapaleniem skóry (8 chłopców i 7 dziewczynek w wieku 3–16 lat). AZS została potwierdzona pozytywnymi wynikami punktowego testu skórnego u wszystkich uczestników.

Przed rozpoczęciem zabiegów w komorze hiperbarycznej chorym oprócz kompleksowej terapii miejscowej stosowano okresowo doustnie prednizon i cyklosporynę. Jednak w trakcie leczenia w komorze hiperbarycznej pacjenci stosowali jedynie leczenie miejscowe (pielęgnacja skóry emolientami).

Badano również kliniczną aktywność choroby, analizowano za pomocą kwestionariusza SCORAD (objawy obiektywne oraz subiektywne). Sześć objawów oceniano w celu określenia stopnia zaawansowania zmian skórnych – suchość skóry, zaczerwienienie, obrzęk, sączenie/strupy, ślady zadrapań i liszajowacenie – w 4-punktowej skali od 0 do 3. Nasilenie świądu i zaburzeń snu było oceniane przez pacjenta na wizualnej skali analogowej jako średnia wartość z poprzednich 3 dni i 3 nocy.

W celu analizy surowicy zebrane próbki krwi pozostawiono do skrzepnięcia. Po 20 min odwirowano i zebrano surowicę. Bezpośrednio po pobraniu oznaczono całkowite stężenie IgE. Stężenia cytokin przeliczono na wartość uzyskaną z krzywej standardowej i przedstawiono jako średnie stężenie badanej cytokiny. Odsetek nTreg oraz limfocytów NKT we krwi również poddano analizie. Wyniki przedstawiono jako średni procent ± SD.

Zabiegi w komorze hiperbaryczej obejmowały trzy 20-minutowe cykle, podczas których podawano tlen w warunkach hiperbarycznych oraz 5 minutowe przerwy powietrzne między cyklami. Całkowity czas oddychania tlenem hiperbarycznym wynosił 60 min na każdą sesję. Zabieg wykonywano raz dziennie przez 30 dni. Protokół leczenia w komorze hiperbarycznej obejmował sprężenie pacjenta w atmosferze powietrza do maksymalnej głębokości operacyjnej, co odpowiada wartości 2,5 ATA.

Wyniki:

U wszystkich dzieci poddanych terapii zaobserwowano statystycznie istotną poprawę stanu skóry, którą oceniano za pomocą kwestionariuszy SCORAD.

Stwierdzono również zmniejszenie suchości skóry, nasilenia rumienia, obecności obrzęków, wysięków, zadrapań i lichenifikacji skóry. Pacjenci zgłaszali również zmniejszenie intensywności świądu i poprawę jakości snu po zabiegach w komorze hiperbarycznej.

Parametry celu SCORAD
Mediana przed HBOT , n = 15
 
Mediana po HBOT , n = 15
p
Suchość skóry 2   1 0,0400
Zaczerwienienie 2   1 0,0090
Obrzęk 1   0 0,0200
Sącząca się/strupy 2   1 0,0005
Zarysowania 2   1 0,0020
Lichenizacja skóry 2   1 0,0002
Subiektywne parametry SCORAD Mediana przed HBOT
n = 15
  Po medianie HBOT
n = 15
p
Świąd 9   4 0,030
Zaburzenia snu 7   3 0,040

U wszystkich dzieci, w zakresie ocenianych parametrów immunologicznych, po zakończeniu cyklu ekspozycji hiperbarycznej zaobserwowano statystycznie istotny spadek całkowitego stężenia IgE w surowicy.

Wnioski:

 1. Zastosowanie terapii hiperbarycznej u dzieci z ciężkim przebiegiem atopowego zapalenia skóry ma pozytywny wpływ na wyniki leczenia tej choroby. Zmniejsza nasilenie zmian skórnych, a także jej suchość, obecność zaczerwienienia, obrzęku, sączenia/strupu, zadrapań i liszajowatości. Komora hiperbaryczna korzystnie wpływa na zmniejszenie nasilenia świądu i poprawia jakość snu u pacjentów z ciężką postacią AZS. Ma to znaczący wpływ na poprawę jakości życia tych pacjentów.
 2. Tlenoterapia hiperbaryczna może być opcją terapeutyczną dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, zwłaszcza w ciężkich przypadkach, opornych na standardowe metody leczenia.

Bibliografia:

 1. Mews J., Tomaszewska A., Siewiera J., Lewicki S., Kuczborska K., Lipińska-Opałka A., Kalicki B. Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy in Children with Severe Atopic Dermatitis. Journal of Clinical Medicine, 10 Mar 2021, 10(6).
 2. Kasznia-Kocot J., Reichmann K., Wypych-Ślusarska A. Wybrane aspekty jakości życia w atopowym zapaleniu skóry. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 2.
 3. Bartoszek B. Topowe Zapalenie Skóry (Azs) Jako Choroba Psychosomatyczna: Analiza Badań. Studia z Psychologii w KUL, tom 16, 2010, s. 57-74.

PARAMETRY ZABIEGU:

 • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
 • Zastosowane ciśnienie 2ATA
 • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
 • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
 • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
 • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
 • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
 • TV- System Video  

Fizjoterapeuci  Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie, Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej w dermatologii:
https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/32-dermatologia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

 Odwiedź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 323 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz