Urazowe uszkodzenie mózgu – działanie komory hiperbarycznej.

 

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI – Traumatic brain injury) obejmuje szeroki zakres skutków, obrażeń  lub  urazów  mózgu, które spowodowane są działaniem siły zewnętrznej. Najczęstszymi przyczynami urazowego uszkodzenia mózgu są upadki, wypadki komunikacyjne, zderzenia, ataki/przemoc, urazy sportowe i  rekreacyjne.

Obrażenia te warunkują zmiany w funkcjonowaniu mózgu lub inne ewidentne patologie w mózgu. Objawy TBI różnią się w zależności od pacjenta, ale mogą obejmować dezorientację, splątanie, bóle głowy, nudności  i wymioty, senność , utratę pamięci, utratę przytomności i inne ubytkowe objawy neurologiczne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że do roku 2030, urazowe uszkodzenie mózgu stanie się główną  przyczyną niepełnosprawności.

Istniejące terapie farmakologiczne i niefarmakologiczne w większości nie przyniosły skutecznych rezultatów zarówno w zakresie objawów klinicznych, jak i kaskady patofizjologicznej prowadzącej do trwałego uszkodzenia mózgu 

W ostatnich latach prowadzone badania kliniczne wykazły, że tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) może poprawić podstawowe procesy patologiczne odpowiedzialne za objawy po wstrząśnieniu mózgu. Hiperbaria tlenowa powoduje wzrost angiogenezy mózgu, wykazaną przez perfuzyjne MRI ze znacznym wzrostem CBF i CBV.

Cel badań:

Badanie miało na celu ocenę wpływu hiperbarii tlenowej na mikrostrukturę mózgu w przewlekłych niedoborach neurologicznych wynikających z TBI. 

Materiały i metody:

Kryteria włączenia: Pacjenci po urazowym uszkodzeniu mózgu z przewlekłymi zaburzeniami neuropoznawczymi, utrzymującymi się ponad 6 miesięcy, którzy przeszli dwa badania MRI mózgu oraz dwa testy neuropoznawcze, przed i po zabiegach w komorze hiperbarycznej. 

Piętnastu pacjentów z przewlekłym upośledzeniem funkcji poznawczych z powodu TBI spełniło kryteria włączenia.

Pacjenci byli leczeni w komorze hiperbarycznej przez 60 dziennych sesji, 5 dni w tygodniu. Każda sesja składała się z 90 min. ekspozycji na 100% tlen przy ciśnieniu 2 ATA. Tlen dostarczały szczelne maski.

Wyniki:

Funkcje poznawcze:

Zabiegi w komorze hiperbarycznej spowodowały znaczną poprawę ogólnego wyniku poznawczego, ze średnią zmianą 8,1 ± 1,5 i względną zmianą 9,6 ± 1,9% ( p = 0,0001). Pamięć, funkcje wykonawcze i szybkość przetwarzania informacji wykazały najbardziej uderzającą poprawę (>15% względna zmiana), a koncentracja/skupienie o 16,1 ± 6,3%.

Mikrostruktura mózgu:

Regeneracja mózgu obejmowała obszary istoty szarej i białej, ciągi istoty białej i angiogenezę. Po zabiegach w komorze hiperbarycznej zaobserwowano wzrost FA i spadek MD w sekwencji DTI, wzrost CBV i CBF w sekwencji DSC, wraz z poprawą funkcji poznawczych.

W badaniu stwierdzono, że wartości DTI, FA i MD, korelują z poprawą funkcji poznawczych. Pamięć, funkcje wykonawcze i szybkość przetwarzania informacji uległy znacznej poprawie. W korelacji z tymi poprawami poznawczymi, MD zmniejszyła się w większości istoty białej płata czołowego, takiej jak kora przedczołowa, która umożliwia kontrolę wykonawczą oraz przedni zakręt obręczy zaangażowany w wykrywanie błędów.

Wykazano, że hiperbaria tlenowa może wywoływać neuroplastyczność u ludzi nawet wiele lat po ostrym urazie.

Hiperbaria tlenowa wywołuje angiogenezę czyli wytwarzanie nowych mikronaczyń, a to sprawia, że ​​lokalne środowisko nie jest niedotlenione, dzięki czemu jest w stanie wywoływać plastyczność mózgu, wzmacniać neurogenezę i synaptogenezę oraz sprzyjać regeneracji funkcjonalnej.

Wnioski:

 1. Hiperbaria tlenowa może indukować angiogenezę mózgu i przywracać mikrostruktury mózgu u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami poznawczymi spowodowanymi urazowymi uszkodzeniami mózgu w miesiącach lub latach po ostrym uszkodzeniu.
 2. Zwiększona integralność włókien mózgowych koreluje z funkcjonalną poprawą poznawczą. Mechanizm, dzięki któremu hiperbaria tlenowa może indukować neuroplastyczność mózgu, można wykazać za pomocą wysoce czułego rezonansu magnetycznego.

Bibliografia:

 1. Kulesza B., Litak J., Grochowski C., Kulesza J., Nogalski A. Urazowe uszkodzenie mózgu. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):215-221.
 2. Tal S., Hadanny A., Sasson E., Suzin G., Shai. Hyperbaric Oxygen Therapy Can Induce Angiogenesis and Regeneration of Nerve Fibers in Traumatic Brain Injury Patients. Front. Hum. Neurosci., 19 October 2017.

PARAMETRY ZABIEGU:

 • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
 • Zastosowane ciśnienie do 3ATA
 • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
 • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
 • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
 • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
 • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
 • TV- System Video  

Fizjoterapeuci  Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie, Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej w Rehabilitacji neurologicznej:
https://centrum-hiperbaryczne.pl/15-rehabilitacja-neurologiczna

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

 Odwiedź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 301 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz