Wpływ terapii tlenowej na poprawę funkcji poznawczych u seniorów

Centrum medycyny hiperbarycznej i badań im. Sangola w ShamirMedical Center  razem z Sackler School of Medicine oraz Sagol School of Neuroscience w Tel Aviv University przeprowadziły badania które wykazały że terapia tlenowa (HBOT) może znacznie poprawić zdolności poznawcze zdrowych osób starszych. Główne obszary które uległy poprawie to: uwaga, spostrzegawczość, przetwarzanie informacji, funkcje wykonawcze a także globalne funkcje, poznawcze które zazwyczaj maleją wraz z wiekiem. Ponadto odkryto istotną korelacje między zmianami poznawczymi, a poprawą przepływu krwi w określonych miejscach w mózgu.

Badanie zostało opublikowane w ,,Aging” 15 lipca 2020 roku zatytułowane: Cognitiveenhancement of healthyolderadultsusinghyperbaricoxygen: a randomizedcontrolledtrial.

Profesor Shaiefrati, kierownik działu  Centrum badań i medycyny hiperbarycznej i badań im. Sangola oraz kierownik działu badań i rozwoju ShamirMedical Center i profesor nadzwyczajny szkoły Medycznej Sacklera i szkoły Neuronauki im. Sangola na uniwersytecie w Tel Aviv, doktor AmirHadanny zaprojektowali badania w oparciu o unikalny protokół Hiperbarii tlenowej opracowywany przez ostatnie 10 lat w Centrum im. Sangola. Badanie kliniczne przeprowadzano na grupie przypadkowych  63 zdrowych dorosłych (>64), którzy przeszli zabiegi w komorze hiperabrycznej(30 zabiegów) oraz grupie kontrolnej. Badanie trwało 3 miesiące i skupiło się na mierzeniu zmian ogólnej funkcji poznawczej przez ustandaryzowaną i skomputeryzowaną ocenę zdolności poznawczych przed i po zabiegach.  Przepływ krwi w mózgu mierzono za pomocą nowej techniki obrazowania rezonansu magnetycznego perfuzji krwi.

„Badacze koncentrują się głównie na poprawie zdolności poznawczych, tak zwanej normalnie starzejącej się populacji”, powiedział profesor Efrat. ,,W naszych badaniach po raz pierwszy znaleźliśmy bezpieczną interwencję medyczną, która może rozwiązać tę niepożądaną konsekwencje naszego pogarszającego się zdrowia związanego z wiekiem”

,,Przez lata rozwinęliśmy zaawansowaną wiedzę na temat Hiperbarii tlenowej i możliwości przywracania funkcji mózgowych. W przeszłości wykazaliśmy potencjał Hiperbarii w zakresie poprawy/ leczenia uszkodzeń mózgu takich jak udar, urazowe uszkodzenie mózgu czy udarowe uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia poprzez zwiększenie prze pływu krwi w mózgu oraz jego metabolizmu”- wyjaśnił doktor AmirHadanny. ,,To przełomowe badanie może mieć daleko idący wpływ na sposób, w jaki jest postrzegany proces starzenia i zdolności leczenia jego objawów

Podczas zabiegu pacjenci przebywali w komorze której ciśnienie było dwa razy wyższe od naszego, oraz oddychali 100 % tlenem. Proces ten zwiększa ilość tlenu rozpuszczalnego we krwi która przemieszcza się po całym ciele. Większa ilość tlenu stymuluje produkcje komórekmacierzystych.. Naukowcy wykazali, że połączone działanie polegające na podwyższeniu ciśnienia atmosferycznego oraz dostarczenie czystego tlenu prowadzi do znacznej poprawy utlenienia tkanek, co skutkuje przywróceniem i zwiększeniem metabolizmu komórkowego. Co więcej, dzięki temu zmniejsza się stan zapalny i wywołują tworzenie się nowych naczyń krwionośnych oraz mechanizmów naprawy tkanek.

,,To doprowadziło nas do konkluzji że zabiegi w komorze hiperbarycznej  mogą wpływać na wydajność mózgów starzejącej się populacji’’- wyjaśnił profesor Efrati.

Badanie to potwierdziło, że dzięki zabiegom w komorze hiperbarycznej doszło do wzrostu przepływu krwi w mózgu, co korelowało z poprawą funkcji poznawczych.

Bibliografia:

https://english.tau.ac.il/news/hyper-baricoxygen-therapy

PARAMETRY ZABIEGU:

  • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
  • Zastosowane ciśnienie do 3ATA
  • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
  • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
  • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
  • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
  • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
  • TV- System Video  

Fizjoterapeuci  Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie, Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej:
https://centrum-hiperbaryczne.pl/4-anti-aging

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

 Odwiedź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 89 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz