Hiperbaria Tlenowa metodą leczenia urazu akustycznego.

Uraz akustyczny jest odbiorczym uszkodzeniem słuchu spowodowanym hałasem. Może dojść do niego na skutek zadziałania silnego bodźca dźwiękowego lub wybuchu, który wywołuje falę ciśnieniową, w wyniku której dochodzi w organizmie do uszkodzenia struktur wypełnionych powietrzem, np. błony bębenkowej.

Uraz akustyczny niesie za sobą wiele konsekwencji w postaci: pogorszenia lub całkowitej utraty słuchu, szumów usznych, trzasków, uczucia dezorientacji oraz ciągłego zmęczenia, bólów i zawrotów głowy. Ma także znaczący wpływ na jakość życia – utrudnia kontakty międzyludzkie i uniemożliwia wykonywanie czynności zawodowych oraz może być przyczyną wystąpienia zaburzeń depresyjnych.

Uraz akustyczny jest najczęstszą chorobą zawodową w Polsce.

Dotychczasowe leczenie uszkodzenia słuchu wywołanego urazem akustycznym oparte jest na stosowaniu steroidów, leków rozszerzających naczynia, środków wypełniających łożysko naczyniowe.

Terapii hiperbarycznej można przypisać wiele wskazań do zastosowania, ponieważ działa ogólnoustrojowo 100% tlenem pod zwiększonym ciśnieniem. W przypadku urazu akustycznego powoduje rozszerzenie naczyń obwodowych, między innymi ślimaka.

Cel badań:

Celem badania było przedstawienie zasadności zastosowania leczenia tlenem pod zwiększonym ciśnieniem u pacjenta po ostrym urazie akustycznym.

Materiały i metody:

Badanie zostało przeprowadzone w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. w Łodzi. Wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • wywiad z pacjentem przy użyciu autorskiego kwestionariusza wywiadu,
 • analizę dostępnej dokumentacji medycznej.

Pacjentem był mężczyzna w wieku 24 lat, który doznał urazu akustycznego w wyniku sprzężenia w głośniku, przy odłączeniu go od wzmacniacza. Emisja dźwięku trwała 5-10 sekund. Po zdarzeniu poszkodowany zaczął odczuwać dolegliwości bólowe. Dzień później pojawiły się szumy uszne i pulsowanie w narządzie słuchu.

Pacjent uzyskał kwalifikację na serię 15 zabiegów. W łódzkim Ośrodku Terapii Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. standardowy czas przebiegu 1 sesji wynosi 90 minut, przy sprężeniu dochodzącym do wartości 2,5 atmosfery.

Wyniki:

Już po 10 zabiegach, przeprowadzonych od poniedziałku do piątku z przerwą sobotnio-niedzielną, pacjent zauważył korzystną zmianę stanu zdrowia w zakresie słuchu, samopoczucia i ogólnej wydolności organizmu.

W ocenie pacjenta, terapia hiperbaryczna w zadowalającym stopniu przyczyniła się do zwiększenie komfortu życia przez wyeliminowanie szumów usznych i trzasków.

W opinii lekarza Ośrodka Terapii Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. w Łodzi, terapia zakończyła się częściową poprawą stanu zdrowia.

Możliwe jest zredukowanie niedosłuchu oraz szumów usznych powyżej 30-40%, które osiągnął w przebiegu leczenia analizowany w pracy pacjent.

Ryc. 1. Wyniki audiometrii przed zastosowaniem komory hiperbarycznej.

Ryc. 2. Wyniki audiometrii po zastosowaniu komory hiperbarycznej.

Wnioski:

 1. Terapia hiperbaryczna jest przydatną metodą w leczeniu ostrego urazu akustycznego.

Bibliografia:

 1. Senderowicz S., Frydrysiak K., Kikowski Ł. Zastosowanie terapii hiperbarycznej w następstwie urazu akustycznego – opis przypadku. Acta Balneol, TOM LXII, Nr 3(161);2020:145-149.
 2. Narożny W., Siebert J., Płończak J. Leczenie zachowawcze niektórych chorób ucha wewnętrznego. Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 5, 378–390.

PARAMETRY ZABIEGU:

 • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
 • Zastosowane ciśnienie do 3ATA
 • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
 • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
 • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
 • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
 • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
 • TV- System Video  

Fizjoterapeuci  Centrum Hiperbarycznego Concept

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie, Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej w niedosłuchu:
https://centrum-hiperbaryczne.pl/23-nagla-gluchota

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

 Odwiedź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 774 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz