Tlenoterapia hiperbaryczna w celu zapobiegania zwężeniu ośrodkowych dróg oddechowych po przeszczepie płuc

Zwężenie centralnych dróg oddechowych to poważne powikłanie które występuje po przeszczepie płuc powodując niedokrwienie i martwicę oskrzeli. Grupa badaczy z Duke University Medical Center, Durham postanowiła sprawdzić czy hiperbaria tlenowa (HBOT) sprawdzi się w leczeniu takich skutków przeszczepu jak niedokrwienie tkanek lub łagodzenie uszkodzenia oskrzeli.

Grupa badaczy przeprowadziła dwa różne  badania- jedno polegające na typowym w tym przypadku leczeniu, a drugim były zbiegi w komorze hiperbarycznej (20 zabiegów w ciśnieniu 2 ATA po 2 godziny każdy). Do badania kwalifikowali się pacjenci, u których wystąpiła rozległa (stadium 3–4) potransplantacyjna martwica dróg oddechowych po przeszczepieniu płuc, która nie ustąpiła samoistnie po 2–3 tygodniach.

Pacjenci przydzieleni losowo do zabiegów w komorze hiperbarycznej(HBOT) oddychali >99% tlenem klasy medycznej wewnątrz wielomiejscowej komory hiperbarycznej (Duke Center for HyperbaricMedicine and EnvironmentalPhysiology, Durham, Karolina Północna) pod ciśnieniem 2 ATA przez dwie godziny dziennie, łącznie 20 sesji.Podmioty były oceniane po każdym leczeniu pod kątem oznak lub objawów barotraumy lub toksyczności tlenu.

Pacjenci przydzieleni losowo do standardowej opieki kwalifikowali się do przejścia zabiegu w komorze hiperbarycznej w okresie od 8 do 12 tygodni po początkowej bronchoskopii, jeśli:

 1) rozwinął się CAS( zwężenie centralnych dróg oddechowych)  lub inne powikłanie w drogach oddechowych (np. rozejście, malacja)

2) nie poprawił nasilenia błony rzekomej w oparciu o półilościowy system punktacji. W celu analizy danych osoby, które przeszły na drugą stronę, pozostały w swoich pierwotnych przydziałach grupowych zgodnie z naszym protokołem dotyczącym zamiaru leczenia.

Badacze wybrali ACR (wskaźnik albumina/kreatynina) jako współgłówny wynik monitorowania bezpieczeństwa.Drugorzędowymi punktami końcowymi były: rozwój klinicznie istotnego zwężenia ośrodkowych dróg oddechowych (CAS) z powodu zwłóknieniowych zwężeń, potrzeba dylatacji/archoplastyki balonowej, rozwój klinicznie istotnej infekcji płuc wymagającej antybiotyków, rozwój rozejścia dróg oddechowych, przewlekła dysfunkcja przeszczepu płuc, rozwój innych powikłań w drogach oddechowych, takich jak zwężenia ziarniniakowe lub oskrzeli, oraz ekspresja genów nabłonka oskrzeli. Wyniki kliniczne oceniano po 12 miesiącach.Wstępną analizę zaplanowano po włączeniu 20 pacjentów z opcją wcześniejszego zakończenia badania z powodu bezskuteczności.

Dwudziestu pacjentów (11 mężczyzn, 9 kobiet), którzy byli 4,6 (4 – 5,6) tygodnia po przeszczepie, zostało włączonych i losowo przydzielonych do standardowej opieki (n=10) lub tlenoterapii hiperbarycznej (n=10). Rozkład wieku i płci był porównywalny między grupami: odpowiednio 54,5 (36 – 65) vs. 59,7 (41 – 62) i 50% vs. 40% kobiet. Dwie osoby poddano badaniu przesiewowemu, ale nie przydzielono ich losowo z powodu powikłań związanych z przeszczepem, które pojawiły się przed rozpoczęciem badań (drgawki, n=1; rozejście zespolenia, n=1). Najczęstszymi wskazaniami do przeszczepu były choroba śródmiąższowa płuc (n=8) i mukowiscydoza (n=7). Wszyscy pacjenci zostali poddani ocenie pod kątem refluksu żołądkowo-przełykowego i zaburzeń motoryki przełyku w ramach rutynowej oceny przeszczepu.Grupy były porównywalne pod względem zaburzeń żołądkowo-przełykowych.

W przypadku pacjentów przydzielonych losowo do leczenia w komorze hiperbarycznej czas do leczenia wyniósł 8,5 (6 – 13) dni. Wszyscy badani ukończyli dwadzieścia sesji w komorze, z wyjątkiem jednego, który przerwał zabiegi po pięciu sesjach z powodu klaustrofobii. Z powodu słabo ustępującej martwicy błony śluzowej oskrzeli, dwóm pacjentom, którzy zostali przydzieleni losowo do standardowej opieki, zaproponowano przejście do leczenia w komorze hiperbarycznej

Przesłaniem tego badania było wykazanie, że leczenie w komorze hiperbarycznej jest bezpieczne, przyspiesza gojenie dróg oddechowych po resekcji tchawiczo-oskrzelowej, a zatem może być przydatne w niedokrwieniu dróg oddechowych dawcy po przeszczepie.Przeszczep płuc różni się od innych procedur przeszczepiania narządu litego, ponieważ nie ma zespolenia dopływu krwi tętniczej (oskrzelowej). To sprawia, że przeszczepione płuco jest zależne od niskiego przepływu wstecznej perfuzji ze słabo natlenionego krążenia płucnego, co predysponuje do niedokrwienia dróg oddechowych dawcy, będącego wiodącym czynnikiem ryzyka powikłań w drogach oddechowych.System ten naśladuje niedokrwienne przeszczepy i klapy, w których wykazano, że hiperbaria tlenowa poprawia dostarczanie tlenu, zwiększa ilość śródbłonkowychkomórek  macierzystych, promuje neowaskularyzację i proliferację fibroblastów oraz zmniejsza stan zapalny.Przyszłe badania mogą pokazać, że leczenie w komorze hiperbarycznej natychmiast po rozpoznaniu martwicy dróg oddechowych po przeszczepieniu, a nawet zapobiegawczo wszystkim pacjentom po operacji będzie wskazane i przyniesie zadowalające efekty.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8026673/

PARAMETRY ZABIEGU:

  • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
  • Zastosowane ciśnienie do 3ATA
  • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
  • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
  • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
  • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
  • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
  • TV- System Video

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:
Wrocław, Siemianowice Śląskie/Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://centrum-hiperbaryczne.pl

Odwiedź nas na Facebooku: 
https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 135 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz