Najnowsze doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na dzień 01.03.2020 – COVID-19

TEMAT Z ZAKRESU: KLINICZNA POMOC I OPIEKA PACJENTÓW Z COVID-19.

WHO ściśle współpracuje z klinicystami opiekującymi się pacjentami z COVID-19 w Chinach i na całym świecie oraz międzynarodowymi ekspertami od chorób zakaźnych, aby lepiej zrozumieć w czasie rzeczywistym, prezentację kliniczną, historię naturalną i interwencje terapeutyczne dla COVID-19.

Większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44 672 pacjentów w Chinach z potwierdzoną infekcją 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnych objawów. Około 14% doświadczyło ciężkich objawów, a 5% było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, że nasilenie choroby wiąże się z wiekiem (> 60 lat) i z istnieniem w organizmie innych osłabiających go chorób. 

Opieka kliniczna nad pacjentami z COVID-19 koncentruje się na wczesnym rozpoznaniu, natychmiastowej izolacji i wdrożeniu odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC); zapewnienie leczenia objawowego osobom z łagodnymi objawami; oraz zoptymalizowana opieka wspomagająca dla osób z ciężkimi objawami. WHO opublikowało wytyczne dotyczące zarządzania pacjentami, w tym tymczasowe wytyczne dotyczące opieki klinicznej dla hospitalizowanych pacjentów oraz wytyczne dotyczące opieki domowej dla osób z łagodnymi objawami, które mogą być leczone w domu w izolacji, gdy system opieki zdrowotnej jest przeciążony.

Terapia tlenowa jest głównym sposobem leczenia pacjentów z zaawansowanym wirusem COVID-19 (koronawirus). Wszystkie kraje powinny pracować nad zoptymalizowaniem dostępności pulsoksymetrów i medycznych systemów tlenowych. Śmiertelność osób z krytycznym stanem choroby to ponad 50%, dlatego wdrożenie sprawdzonych interwencji w ramach opieki krytycznej, takie jak ochronna wentylacja płuc powinno być zoptymalizowane. Materiały szkoleniowe dotyczące klinicznej opieki nad pacjentami z COVID-19 są dostępne na stronie

https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection

Pierwsze szkolenie na temat opieki i pomocy klinicznym przypadkom COVID-19 przeprowadzono w Brazzaville w dniach 25–28 lutego 2020 r. z udziałem przedstawicieli  z 18 krajów regionu afrykańskiego WHO. WHO będzie nadal prowadzić takie szkolenia w celu zwiększenia globalnej wiedzy z zakresu pomocy i opieki nad pacjentami z COVID-19.

WHO uruchomiła Globalną Platformę Danych Klinicznych COVID-19 w celu zgłaszania i raportowania ciężkości przypadków klinicznych w celu poinformowania służb zdrowia publicznego jak reagować na te przypadki. Zachęca się państwa członkowskie do wniesienia wkładu, kontaktując się z EDCARN@who.int w celu uzyskania informacji dotyczących logowania.Ponieważ obecnie nie jest znana skuteczna terapia przeciwwirusowa dla COVID-19, projekt WHO R&D nadał priorytet badaniom terapeutycznym i opracował główny randomizowany protokół badań klinicznych, który można stosować i dostosowywać na poziomie krajowym.

Obecnie trwa wiele zatwierdzonych przez etykę badań klinicznych oceniających szereg różnych interwencji terapeutycznych na całym świecie, w tym priorytetowe środki, takie jak rytonawir / lopinawir i remdesiwir.

LINK DO RAPORTÓW O SYTUACJI DOTYCZĄCEJ KORONAWIRUSA:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

LINK DO ORYGINALNEJ WERSJI RAPORTU WHO:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2

PARAMETRY ZABIEGU:

  • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
  • Zastosowane ciśnienie 2ATA
  • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
  • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
  • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
  • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
  • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
  • TV- System Video  

Centrum Hiperbaryczne Concept:

Wrocław, Siemianowice Śląskie

Nr tel. 661 044 206

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

https://www.centrum-hiperbaryczne.pl/

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/centrumconcept/

(Visited 2 286 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz