Wpływ terapii tlenowej na poprawę funkcji poznawczych u seniorów

Centrum medycyny hiperbarycznej i badań im. Sangola w ShamirMedical Center  razem z Sackler School of Medicine oraz Sagol School of Neuroscience w Tel Aviv University przeprowadziły badania które wykazały że terapia tlenowa (HBOT) może znacznie poprawić zdolności poznawcze zdrowych osób starszych. Główne obszary które uległy poprawie to: uwaga, spostrzegawczość, przetwarzanie informacji, funkcje wykonawcze a także globalne funkcje, poznawcze które zazwyczaj maleją wraz z wiekiem. Ponadto odkryto istotną korelacje między zmianami poznawczymi, a poprawą przepływu krwi w określonych miejscach w mózgu.

Czytaj dalej

Seniorzy w naszym Centrum Hiperbarycznym Concept

Okres później dorosłości wiąże się z wieloma schorzeniami, będącymi kulminacją dotychczasowego trybu życia. Składają się na to m.in.: nawyki żywieniowe, rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, aktywność fizyczna oraz uwarunkowania genetyczne. Hiperbaria tlenowa daje osobom starszym możliwość leczenia wielu schorzeń w nieinwazyjny sposób, a przede wszystkim pozwala w utrzymaniu zdrowia i przeciwdziała wystąpieniu wielu chorób. 

Czytaj dalej